Om oss

Kristendomen skrivs i dag om för att passa tidsandan och människofientliga läror. Utopier,  ideologier, universalism, ytliga men intoleranta trender och politisk korrekthet har ersatt uppenbarelsen, den kristna traditionen och dogmerna.

Kristendomen i Väst, en gång så stolt och reslig, företräds i dag alltför ofta av en infantil, förkvinnligad, till synes lobotomerad, ryggragslös samling medlöpare till kulturmarxismen, egenhatet och masskonsumtionskulturen med dess avpersonifierade, atomiserade massindividualism. Snällismen tillåts posera som Vår Herres Jesu Kristi lära.

I Sverige finns liksom på annat håll i Europa och Väst ett starkt motstånd mot denna utveckling. Men på nätet tycks detta svenska motstånd sakna ett forum. Härvarande om man så vill ekumeniska, svenskt traditionskristna portal vill avhjälpa denna brist.

Kontakt

In Hoc Signo kontaktas på kristenmotpol hos Gmail.com.

Annonser
%d bloggare gillar detta: